Dr.Katrīna Gardovska

DDS, MRCSEd, sertificēta ortodonte 

 

Rīgas Stradiņa universitātes Ortodontijas katedras docētāja. Latvijas Ortodontu asociācijas, Pasaules Ortodontu asociācijas, Latvijas Zobārstu asociācijas, kā arī Royal College of  Surgeons of Edinburgh biedre.

2017. iegūts medicīnas doktora grāds un aizstāvēts promocijas darbs "Košanas muskuļu un apakšžokļa morfoloģiskās īpatnības 3D attēlā pacientiem ar dentofaciālām deformācijām". 

Dr. Katrīna Gardovska ir vairāku  zinātnisko publikāciju autore un līdzautore. Īpaša interese žokļu  muskulatūras morfoloģijas izpētē pacientiem ar dentofaciālām anomālijām. No 2008.gada veic pedagoģisko darbu ar RSU Zobārstniecības fakultātes studentiem. Piedalījusies daudzās starptautiskās un Latvijas  zinātniskajās konferencēs, kā arī regulāri apmeklē dažādus kursus un  seminārus gan Latvijā, gan ārvalstīs teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu papildināšanai.


Mēs esam profesionāļi