Dr. Baiba Spriņģe

DDS, Dr.med., sertificēta zobārste, sertificēta zobu protēziste

 

Rīgas Stradiņa universitātes Zobu protezēšanas katedras docente.

Eiropas Protēzistu asociācijas (EPA), Starptautiskās Implantoloģijas apvienības (ITI) un Latvijas Zobārstu asociācijas biedre.

Vairāku starptautisku un Latvijas zinātnisko publikāciju autore.

Absolvējusi Rīgas Stradiņa univeristātes Stomatoloģijas fakultāti, Tālākizglītības fakultāti- zobu protēzista specialistātes programmā, kā arī Doktorantūras nodaļu- Medicīnas studiju programmā. 

2015. gadā ieguvusi medicīnas doktora zinātnisko grādu.

Regulāri papildina savas teorētiskās zināšanas un klīniskās iemaņas starptautiskās konferencēs un kursos. Savas zinātniskās darbības rezultātus prezentē gan starptautiskās, gan vietēja mēroga konferencēs.


Mēs esam profesionāļi