Doc. Ilze Šalma

MD., Dr.med., Sertificēts anesteziologs-reanimatologs

 

Rīgas Stradiņa universitātes Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras docente, lasa lekcijas ārstiem kvalifikācijas celšanas kursos.

Latvijas anesteziologu - reanimatologu asociācijas biedre.

Doc. Ilze Šalma ir vairāku zinātnisko  publikāciju un patentu autore, regulāri piedalās Latvijas un  starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros.

Pētniece vairākos Eiropas un Latvijas zinātniskajos projektos.

20 gadu darba pieredze anestezioloģijā. 

2009. gadā aizstāvēts promocijas darbs un iegūts medicīnas doktora zinātņu grāds.


Mēs esam profesionāļi