Asoc.prof.Gundega Jākobsone

DDS, M.sc., MRCSEd, sertificēta ortodonte

 

Rīgas Stradiņa universitātes Ortodontijas  katedras asociētā profesore un Ortodontijas katedras vadītāja.  1998.gadā ieguvusi Mutes, sejas un žokļu ķirurga sertifikātu. Latvijas  Ortodontu asociācijas, Latvijas Zobārstu asociācijas, kā arī Royal  College of Surgeons of Edinburgh biedre no 2003.gada.


Asoc. prof. Gundega Jākobsone ir daudzu  starptautisku zinātnisko publikāciju autore un līdzautore, piedalījusies  vairākos zinātniskos projektos. Recenzējusi publikācijas žurnāliem The  Angle Orthdontist, The Journal of Oral & Maxillofacial Research,  European Journal of Orthodontics, Progress in Orthodontics. Regulāri  piedalās dažādās starptautiskās un Latvijas zinātniskajās konferencēs,  klīniskajos kursos un semināros, nemitīgi papildinot praktiskās un  teorētiskās zināšanas. Dr. Gundega Jākobsone ir sertificēta speciāliste  ortodontiskai ārstēšanai ar Invisalign un Incognito sistēmām.  Specializācija ortognātisko pacientu ar smagām sejas – žokļu anomālijām  aprūpē.


Mēs esam profesionāļi